Majorare capital

by admin 5,645 views0

majorare capital

Majorarea capitalului social se poate face inclusiv prin noi aporturi.La fel ca şi la constituirea unei societăţii, capitalul social poate sa fie majorat inclusiv pe parcursul existenţeiei , respectiv prin subscrierea şi apoi vărsarea de aporturi noi. In acest scop, societatea emite acţiuni noi ori majoreaza valoarea nominală pe care o au acţiunile existente.

Emisiunea de acţiuni

In Legea nr. 31/1990 sunt mentionate regulile specifice în cazul in care se majoreaza capitalului social prin aporturi noi şi prin emiterea unor acţiuni noi. In art. 92 alin. (3) ala cestei legi se mentioneaza faptul ca, un capital social nu poate sa fie majorat şi nu se pot emite actiuni noi până când nu sunt platite complet actiunile din emisiunea anterioara.

Ulterior, acţiunile care sunt emise de respectiva societate pentru a mării capitalul social o sa fie oferite spre subscriere intai acţionarilor existenţi, in mod proporţional cu actiunile pe care le posedă.

Termenul in care se poate exercita dreptului de preferinţă e de o lună cel putin, de la data la care este publicata în Monitorul Oficial Hotărârea Adunării generale, respectiv Decizia Consiliului de administraţie sau Decizia Directoratului in ceea ce priveste mărirea capitalului social.

După ce expira termenul in care poate fi exercitat dreptul de preferinţă, acţiunile pot fi subscrise de catre orice persoană care este interesată in acest sens. Sancţiunea de încălcare a dreptului de preferinţă pe care-l au acţionarii, il reprezinta nulitatea. Trebuie sa se retina insă că si dreptul de preferinţă pe care-l au acţionarii poate sa fie limitat ori poate fi ridicat doar prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, daca este luată în fata acţionarilor care reprezinta cel putin trei pătrimi din intreg capitalul social subscris, avand majoritatea voturilor de la acţionarii prezenţi, toate aceste prevederi fiind mentionate in art. 217 alin. 3 al Legii nr. 31/1990.

Potrivit prevederilor de la art. 220 din aceasta lege, acţiunile care sunt emise în schimbul unor aporturi în numerar trebuie sa fie plătite la data la care se face subscrierea, într-o proporţie de minim 30% din valoarea nominală a lor, şi in totalitate, într-un termen de maxim 3 ani de la data la care se publică în Monitorul Oficial al României, Hotărârea Adunării Generale.

Tot in acest termen trebuie sa fie plătite si acţiunile cae sunt emise în schimbul aportului facut in natură.

Prima de emisiune

Când este prevăzuta o primă de emisiune, ea trebuie sa fie platita integral la data la care este subscrisa. Aporturile subscrise facute în natură pentru majorarea capitalului social o sa fie evaluate conform regulilor ce sunt specifice subscrierii lor, la momentul constituirii societăţii.

In cazul cand majorarea capitalului se face prin subscripţie publica, administratorii pe care-i are societatea, respectiv membrii pe care-i are directoratul o sa întocmeasca prospectul de emisiune, ce cuprinde: data precum şi numărul de înmatriculare pe care-l are societatea la Registrul Comerţului, denumirea dar şi sediul respectivei societăţi, capitalul social subscris şi cel vărsat si ultima situaţie financiară ce a fost aprobată.

Alte detalii si mentiuni facute de specialistii in domeniu pot fi deslusite inclusiv pe site-urile de specialitate, unul dintre acestea fiind www.expertadvisor.ro .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>